มาตรฐานสินค้าและอาหาร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

มาตรฐานสินค้าและอาหาร

อย.

อย.(อาหารและยา)

อ่านต่อ

PGS

PGS(Participatory Guarantee System)

อ่านต่อ

มาตรฐานข้าวอินทรีย์คืออะไร

มาตรฐานข้าวอินทรีย์คืออะไร

อ่านต่อ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

อ่านต่อ

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป EU

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป EU

อ่านต่อ

มาตรฐานข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

มาตรฐานข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ (Geographical Indication ย่อว่า GI)

อ่านต่อ
ด้านบน