ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62)

image

ประวัติพันธุ์

กข79 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง PSL00034-373-1-3 ต้านทานต่อโรคไหม้เป็นพันธุ์แม่กับ PSBRc20 ต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเป็นพันธุ์พ่อ คัดเลือกพันธุ์ ปลูกทดสอบผลผลิต ได้ข้าวเจ้าสายพันธุ์ CNT0718-26-1-1-1 โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทมีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข79 (ชัยนาท 62) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

• อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 113-118 วัน (วิธีปักดํา)

• ทรงกอตั้ง สูง 102 เซนติเมตร ลําต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้ง

• รวงแน่นปานกลาง ยาว 27.8 เซนติเมตร

• เมล็ดร่วงง่าย

• ระยะพักตัว 6 สัปดาห์

• ข้าวเปลือกสีฟาง มีขนาด 10.50 X 2.58 X 2.02 มิลลิเมตร

• ข้าวกล้อง รูปร่างเรียว มีขนาด 7.74 x 216 X 1.80 มิลลิเมตร

• ข้าวสาร มีขนาด 7.53 x 2.10 x 1.76 มิลลิเมตร

• ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 55.61 เปอร์เซ็นต์

• ปริมาณอมิโลสต่ํา (16.82 %) • ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล นุ่มเหนียว

ลักษณะเด่น

1. ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และ โรคไหม้

2. ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ กข21 (743 กิโลกรัมต่อไร่) พิษณุโลก 2 (753 กิโลกรัมต่อไร่) และกข47 (787 กิโลกรัมต่อไร่) คิดเป็นร้อยละ 9, 7 และ 3 ตามลําดับ ศักยภาพให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่

3. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้า เมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

 

คุณค่าทางโภชนาการ

เป็นข้าวอมิโลสต่ำ

ด้านบน