ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวเจ้าสายพันธุ์เม็ดฝ้าย NSRC14008 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตําบลเขาโร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย ในปี 2557 มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• ข้าวเจ้าสายพันธุ์เม็ดฝ้าย NSRC14008 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง

• อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เกี่ยวปลายเดือนตุลาคม (อายุประมาณ 140-150 วัน)

• ลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นแข็ง แผ่นใบสีเขียว ใบธงมีหลายลักษณะปนกัน

• ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว ข้าวเปลือกสีฟาง

• ความยาวเฉลี่ย 10.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.93 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร

• ข้าวกล้องสีม่วงดํา ความยาวเฉลี่ย 7.32 มิลลิเมตร กว้าง 241 มิลลิเมตร หนา 1.74 มิลลิเมตร

• รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่มาก (2.02)

• ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 29.1 กรัม น้ําหนัก ข้าวเปลือก 10.2 กิโลกรัมต่อถัง

• คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว (59.56) . ปริมาณอมิโลสปานกลาง (20.9%) อุณหภูมิ แป้งสุกปานกลาง

• การยืดตัวของข้าวสุก (1.52 เท่า) ปริมาณโปรตีน ในข้าวกล้อง (9.44%) ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

 

คุณค่าทางโภชนาการ

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเครียดที่เกิดในระบบหลอดเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการเผาผลาญ และใช้พลังงานในร่างกายของมนุษย์ เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไขมัน และโปรตีนในร่างกายให้อยู่ในรูปน้ำตาลกลูโคส ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

ด้านบน