ข้าวเล็บนก ปัตตานี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเล็บนก ปัตตานี

image

ประวัติพันธุ์

จากความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จึงทรงพระกรุณาฯ ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ สถานีทดลองข้าวปัตตานี เก็บรวบรวมสายพันธุ์ ข้าวพื้นเมือง ต่าง ๆ ของภาคใต้พบว่า มีสายพันธุ์ข้าวมากกว่า 307 สายพันธุ์ โดยมาจาก 107 อําเภอและ 14 จังหวัด และได้มีการทดลอง ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ โดยมีรหัสประจํา สายพันธุ์ข้าวนี้ ว่า PTNG 84210 เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง ดั้งเดิมจากตําบลชะรัด อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แล้วให้ชื่อ สายพันธุ์นี้ว่า “ข้าวเล็บนก-ปัตตานี” โดยสรุปแล้วรวมพื้นที่ปลูกข้าวเล็บนกในภาคใต้ มีประมาณ 388,031 ไร่ เท่ากับร้อยละ 13 ในพื้นที่ ปลูกข้าวภาคใต้ทั้งหมดที่มีอยู่จํานวนกว่า 2.9 กว่าล้านไร่ “ข้าวพันธุ์เล็บนก” มีผลผลิตเฉลี่ย 476 กิโลกรัม ต่อไร่ ส่วนราคาที่โรงสีท้องถิ่นรับซื้อกันราคาอยู่ที่ระหว่าง 9,500-10,000 บาท โดยกลุ่มโรงสีรับไม่จํากัด จํานวนและจะรับซื้อสูงกว่า ข้าวพันธุ์อื่น ๆ หลังจากนํามาสีเป็นข้าวสารขายในพื้นที่แล้ว บางส่วนจะนําไป ขายให้กับตลาดต่างจังหวัดด้วยเพราะเป็น ข้าวที่มีคุณภาพ เมื่อหุงเป็นข้าวสุกจะอ่อน นุ่มนวล เป็นที่นิยม ของผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการมาก

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร

• ไวต่อช่วงแสง

• อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์

• ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่

• เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด

• ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์

• เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร

• เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.0 x 2.1 X 1.7 มิลลิเมตร

• ท้องไข่ปานกลาง

• ปริมาณอมิโลส 26 %

• คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ป้องกันโรคเหน็บชา บํารุงสมอง ท้องผูก ช่วยระบบขับถ่าย ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันมะเร็งในลําไส้ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่สมอง และ ร่างกายมากกว่าข้าวกล้องธรรมดาถึง 15 เท่า มีไฟเบอร์ ใยอาหาร วิตามินหลากหลาย ธาตุเหล็กสูง แคลเซียมสูง มีสารกาบาสูงมาก ช่วยรักษาสมดุลในสมองและร่างกาย มีสารอาหารครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรต และมีแป้งในปริมาณที่สูงมาก นอกจากนั้น ยังมีสารอาหารอื่นๆ เช่น โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ

ด้านบน