ข้าวหอมกระดังงา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมกระดังงา

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวพันธุ์หอมกระดังงาเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส โดยข้าวพันธุ์นี้มีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงาเป็นลักษณะเฉพาะเมล็ดข้าวมีสีน้ําตาลเข้มรูปร่างยาวรีข้าวกล้องมีสีแดง เป็นพันธุ์ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการเหน็บชาได้ดี จึงเป็นที่นิยมปลูกและรับประทานกันมากทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง

• ปลูกในฤดูนาปี เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือน มีนาคม

• ผลผลิตเฉลี่ย 384 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

1. เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นคล้ายดอกกระดังงาซึ่งเป็นจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ ทําให้มีผู้นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก

2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณ ธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในข้าวกล้อง

3. ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่มและหอม

4. ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกมีความร่วนแต่ไม่แข็ง และมีกลิ่นหอม

5. ปริมาณอมิโลสปานกลาง (22.7%) จึงมี ความคงตัวของแป้งสุกแข็ง

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวหอมกระดังงามีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีน ธาตุเหล็ก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมาก ในข้าวกล้องงอก มีปริมาณไขมัน สังกะสี แคลเซียม สาร GABA และสารกลุ่มวิตามินอีมาก ในข้าวสาร มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมาก การทานข้าวกล้องช่วยในระบบขับถ่ายโรคเหน็บชา บํารุงเลือด บํารุงสมอง บํารุงกระดูกและฟัน เป็นต้น

ด้านบน