ข้าวหอมชลสิทธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมชลสิทธิ์

image

ประวัติพันธุ์

เป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์ ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่

 

ลักษณะประจำพันธุ์

- ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต

- ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 107 เซนติเมตร

- พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งปีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน

- ข้าวเปลือกสีฟางคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

- จำนวนรวงต่อกอประมาณ 15 รวง (นาดำ)

- ความยาวรวงประมาณ 15 ซม.

- ลำต้น ใบสีเขียวยาวกว้างปานกลาง

- ใบธงทำมุมกับคอรวง ทรงกอตั้งแบะเล็กน้อย เมล็ดข้าว ขนาดกว้าง 2.5  ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร

 

คุณค่าทางโภชนาการ

คุณสมบัติสำหรับผู้บริโภคเป็นข้าวหอมที่มีความหวานน้อย (หรือเรียกว่า  อ่อนหวาน) และมีสารอะไมโลส (ต่ำ) จึงดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก สูงกว่าข้าวเจ้าถึง 2.78 เท่า 

ด้านบน