ข้าวทับทิมโกเมนสุรินทร์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวทับทิมโกเมนสุรินทร์

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยีและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้าวเจ้าหอมที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง พันธุ์มะลิแดงเบอร์ 54 จากแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ปีพ.ศ. 2548 ชื่อสายพันธุ์SRNC05054 ปลูกคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว 2 ครั้ง ในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2549 และฤดูนาปีพ.ศ. 2549 จนได้ข้าวสายพันธุ์ SRNC05054-2-1 พันธุ์บริสุทธิ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ผลผลิต 458 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้มรับประทานดี คือ เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว เปอร์เซ็นต์อมิโลสต่ำ ข้าวสุกเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม และมีสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีโนลิกในเมล็ดปริมาณสูง

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ข้าว วงศ์หญ้า Poaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. พืชล้มลุก เป็นข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอในระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะตั้งตรง มีความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง141 เซนติเมตร สีปล้องในระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์มีสีเขียว ความแข็งของต้นในระยะหลังออกดอก 20 วัน พบว่า แข็งมาก (ทุกต้นตั้งตรง)

ใบ ในระยะแตกกอเต็มที่ ใบมีสีเขียวจาง มุมปลายใบมีลักษณะตั้งตรง แผ่นใบมีขน กาบใบมีสีเขียวในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน ความยาวใบ 57.54 เซนติเมตร กว้าง 1.26 เซนติเมตรการแก่ของใบที่ระยะเก็บเกี่ยวจัดเป็นใบแก่ค่อนข้างช้า ใบเขียว ในระยะแตกกอลิ้นใบมีสีขาวรูปร่างมีสองยอด ความยาวของลิ้นใบ 2.76 มิลลิเมตร หูใบมีสีขาว ข้อต่อใบมีสีเขียวอ่อนมุมใบธงตั้งตรง ยาว 43.60 เซนติเมตร กว้าง 2.14 เซนติเมตร

 

ดอก/ช่อดอก  ความยาวของรวงในระยะเก็บเกี่ยว 28 เซนติเมตร ระยะออกดอก 20 วัน ลักษณะของรวงมีความแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง การยืดของคอรวงยาว จ านวนเมล็ดดีต่อรวง184 เมล็ด ในระยะเก็บเกี่ยว มีการติดเมล็ดมาก (75-90 เปอร์เซ็นต์) เมล็ดร่วงปานกลางระดับการนวดง่าย มีจำนวนรวงต่อกอ 9 รวง ในระยะออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ยอดเกสรเพศเมียมีสีขาว สีของปลายยอดดอกมีสีขาว ความยาวของกลีบรองดอกยาว (<2.5 มิลลิเมตร) สีของกลีบรองดอกมีสีขาว

 

เมล็ด ในระยะเก็บเกี่ยว สีของเปลือกเมล็ดมีสีฟาง ไม่มีหาง ขนสั้น ข้าวกล้องมีสีแดง สีของยอดเมล็ดมีสีขาว ชนิดของข้าวจัดเป็นข้าวเจ้า การเป็นท้องไข่ค่อนข้างมาก (1.6-2.0) ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์ ขนาดของข้าวเปลือกยาว 10.1 มิลลิเมตร กว้าง 2.5 มิลลิเมตร

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวทับทิมโกเมนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งมีผลทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวแห้งก่อนวัยอันควรช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็ง และยังออกฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือด อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวอีกด้วย

ด้านบน