ข้าวสินเหล็ก

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวสินเหล็ก

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวสินเหล็กถือเป็นข้าวกล้องมีสีครีมมีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการในตลาดข้าวโภชนาการ ถือเป็นข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าวสินเหล็กได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม  รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้ข้าวสินเหล็กในฐานะเป็นข้าวหอมนุ่มที่มี ดัชนีน้ำตาล ต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่อ insulin ลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของ triglyceride ลดลง  นอกจากนี้ข้าวสินเหล็กยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับ hemoglobin มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ลักษณะประจำพันธุ์

ความสูงของต้นอยู่ที่ 148 เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ให้ผลผลิตประมาณ 600-800 กิโลกรัมต่อไร่ ความยาวของเมล็ด หากเป็นข้าวเปลือก 11 ม.ม. ข้าวกล้อง 7.6 ม.ม. ข้าวขัด 7.0 ม.ม.

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวสินเหล็กช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และอุดมด้วยวิตามินบี ช่วยรักษาภูมิแพ้ มีธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวสูง การบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับ hemoglobin มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีใยอาหาร วิตามินกับธาตุเหล็ก มากกว่าข้าวขัด โดยเฉพาะวิตามินบี 1 ซึ่งช่วยป้องกันโรคเหน็บชา

ด้านบน