ข้าวขาวกอเดียว 35

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวขาวกอเดียว 35

image

ประวัติพันธุ์

เป็นสายพันธุ์ข้าวที่คัดเลือกมาจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวขาวกอเดียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรคัดเลือกมาจากข้าวขาวกอเดียวที่อยู่ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร  มีคุณภาพการหุงต้มดี ปลายข้าวทำผลิตภัณฑ์เส้นได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดค้าข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เก็บรวบรวมพันธุ์ในปี 2527 ที่บ้านเขาดิน  ต.เขาเจ็ดลูก กิ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร นำมาปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทย โดยคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์กรมการข้าวมีมติรับรองพันธุ์ ชื่อ ขาวกอเดียว 35  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2552

 

ลักษณะประจำพันธุ์

เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงเฉลี่ย 190 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ต้นเดือนธันวาคม ทรงกอแบะ ใบและกาบใบสีเขียว มุมปลายใบตก มีขนบนแผ่นใบ  ใบธงหักลง คอรวงยาว  รวงแน่นปานกลาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 %)  ให้ผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยลักษณะเด่นคือ ให้คุณภาพเมล็ดดี คือมีท้องไข่น้อย เมล็ดยาว รูปร่างเรียว คุณภาพการสีดีมาก สามารถทำเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ได้คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง ข้าวร่วนค่อนข้างแข็ง ปลายข้าวสามารถนำเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นขนมจีน

 

คุณค่าทางโภชนาการ

มีปริมาณไนอะชีนสูง ช่วยในการเผาผลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนควบคุมการทำงานของสมองและระบบประสาท

ด้านบน