ราคาจำหน่ายข้าวสาร (ค้าปลีก)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม พันธุ์ข้าว เดือน / ปี ราคาจำหน่ายสาร (ต่อ กก.) ประเภท สถานที่จำหน่าย ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวกข6 03 / 2023 50 ข้าวสาร 134 หมู่ที่ 1 หนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อ
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 12 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร ข้าวสังข์หยด 12 / 2020 70 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร ข้าวเจ้าหอมนิล 12 / 2020 80 ข้าวสาร ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์นาโพธิ์ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 40 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 100 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 75 ข้าวกล้อง ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 75 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 45 ข้าวกล้อง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 40 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 21 ข้าวสาร ติดต่อ
ธนาคารข้าวบ้านขวาว ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 25 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 12 / 2020 80 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม กข43 12 / 2020 70 ข้าวกล้อง ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม กข43 12 / 2020 60 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวขาวปทุมธานี 12 / 2020 60 ข้าวกล้อง ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวขาวปทุมธานี 12 / 2020 60 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า ข้าวเหนียวกข6 12 / 2020 70 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 38 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 12 / 2020 70 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 55 ข้าวกล้อง ติดต่อ
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 55 ข้าวกล้อง ติดต่อ
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 12 / 2020 65 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 55 ข้าวกล้อง ติดต่อ
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
ข้าวหอมใบเตย ต.วังใหญ่ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 55 ข้าวสาร ติดต่อ
ข้าวหอมใบเตย ต.วังใหญ่ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 45 ข้าวกล้อง ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี ข้าวเล็บนกปัตตานี 11 / 2020 20 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 45 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 45 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง/ ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 60 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 23 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร หัวบอน 11 / 2020 60 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มทำนาตำบลควน หอมปทุม 11 / 2020 30 ข้าวสาร ติดต่อ
สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 35 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 80 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 38 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 45 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 55 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 11 / 2020 50 ข้าวกล้อง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 11 / 2020 80 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก ข้าวสินเหล็ก 11 / 2020 120 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 40 ข้าวกล้อง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ข้าวเล็บนกปัตตานี 11 / 2020 50 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หอมใบเตย 11 / 2020 100 ข้าวกล้อง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 80 ข้าวสาร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร กข79 10 / 2020 29 ข้าวสาร ภาณุสิทธิ์ฟาร์ม และวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร กข79 10 / 2020 29 ข้าวสาร ขายส่ง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวเหนียวธัญญสิริน 10 / 2020 40 ข้าวสาร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวเหนียวลืมผัว 10 / 2020 80 ข้าวสาร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวเหนียวลืมผัว 10 / 2020 80 ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 10 / 2020 70 ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวหอมมะลิแดง 10 / 2020 70 ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวหอมชลสิทธิ์ 10 / 2020 40 ข้าวสาร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร กข43 10 / 2020 40 ข้าวสาร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ขาวดอกมะลิ 105 10 / 2020 60 ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ขาวดอกมะลิ 105 10 / 2020 40 ข้าวสาร วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 70 ขายตรง ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 40 ขายตรง ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 80 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิแดง 09 / 2020 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 09 / 2020 100 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิ 09 / 2020 50 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวทับทิมชุมแพ 09 / 2020 80 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 50 ติดต่อ
ด้านบน