ราคาจำหน่ายข้าวสาร (ค้าปลีก)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ เดือน / ปี คงเหลือ ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 03 / 2023 500 ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสารแพ็คถุงสูญญากาศ 1 กก. 12 / 2020 20,000 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 11 / 2020 27 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิแดง 11 / 2020 44 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียวแดง 11 / 2020 92 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวกล้อง) 11 / 2020 56 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวขัดขาว) 11 / 2020 35 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียว กข.6 11 / 2020 241 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป 09 / 2020 0 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง โจ้กจากข้าวหอมมะลิ โจ้กจากข้าวกล้องสามสี ผงข้าวกล้องชงดื่มผสมธัญญาพืช 09 / 2020 200 ติดต่อ
ด้านบน