ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ปริมาณข้าวพร้อมขายประจำเดือน : กันยายน 2563

พันธุ์ข้าว ชื่อกลุ่ม ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้อมูลติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวทับทิมชุมแพ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง (ปลูกใน จ.พัทลุง) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน(GAP) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
กข43 กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ติดต่อกลุ่ม
ด้านบน