ปริมาณข้าวพร้อมขาย

ข้าวตลาดเฉพาะ


ปริมาณข้าวพร้อมขายประจำเดือน : กรกฏาคม 2563

ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวตลาดเฉพาะ


พันธุ์ข้าว ชื่อกลุ่ม ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้อมูลติดต่อกลุ่ม