ข้าวคุณภาพดีไม่แพงอย่างที่คิด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวคุณภาพดีไม่แพงอย่างที่คิด

image

ข้าวสารคุณภาพดี ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

พี่น้องหลายคนอาจลองชิมข้าวคุณภาพดี หรือที่เรียกว่า ข้าวตลาดเฉพาะ (ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และข้าวที่มีโภชนาการสูง) แต่อาจกังวลใจที่จะซื้อทานเป็นประจำ ผมเลยมาคิดต้นทุนค่าข้าวสารให้ดูกันครับ

ข้าวสาร 1 กก. สามารถใช้หุงข้าวได้ประมาณ 12 จาน (จานละประมาณ 80 กรัม)

เพราะฉะนั้น ถ้าเราซื้อข้าวสารหอมมะลิในตลาดทั่วไป ราคาประมาณ 40 บาท/กก. ต้นทุนค่าข้าวสารที่อยู่ในข้าวสวย 1 จาน จะเท่ากับ 3.33 บาท/จาน (ยังรวมค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานนะครับ)

แต่ถ้าเราหันมาทานข้าวคุณภาพดีในข้าวตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ หรือข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในราคา 80 บาท/กก. (หรือแพงขึ้นเท่าตัว) ต้นทุนค่าข้าวสารคุณภาพดีที่อยู่ในข้าวสวย จะประมาณ 6.7 บาท/จาน

สมมติว่า เราตัดสินใจทานข้าวเช่นนี้ไปทุกวัน วันละ 2 มื้อ ต้นทุนค่าข้าวสารคุณภาพดีของเราจะอยู่ที่ 402 บาท/คน/เดือน

หากเทียบเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น การทานข้าวคุณภาพดีในตลาดเฉพาะจะทำให้เราจ่ายแพงกว่าเดิม 201 บาท หรือเท่ากับกาแฟสด 4 แก้วในเวลา 1 เดือน

หากเทียบกับรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด 20% แรกของประเทศ เงินที่เพิ่มขึ้น 201 บาท/เดือน ก็จะเท่ากับร้อยละ 0.75 หรือไม่ถึง 1% ของรายได้ประจำของครัวเรือนในกลุ่มนี้ (26,545 บาท/คน/เดือน)

หรือหากเทียบกับครัวเรือน 20% ต่อมา ที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 11,269 บาท/คน/เดือน ค่าใช้จ่ายข้าวคุณภาพดีที่เพิ่มขึ้นก็จะเท่ากับร้อยละ 1.8 ของครัวเรือนกลุ่มนี้

ข้าวคุณภาพดี ที่ทั้งอร่อย ปลอดภัย และเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการจึงไม่ได้แพงอย่างที่เราคิด

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มิใช่เน้นให้ซื้อข้าวแพงนะครับ แต่เชียร์ให้ทุกคนใช้ความตั้งใจในการเลือกข้าวที่ถูกปาก ถูกใจ ปลอดภัย และเปี่ยมคุณค่า มาทานกันครับ

เพราะหากเราสามารถขยายตลาดข้าวคุณภาพดี ให้ครัวเรือนที่มีกำลังซื้อ เช่น ครัวเรือนที่กำลังซื้อ เช่นครัวเรือน 20% แรกของประเทศ ได้เลือกข้าวที่ถูกปากถูกใจของแต่ละบ้าน ชาวนาของเราก็คงจะสามารถขายข้าวคุณภาพดีได้เพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว

 

เดชรัตน์  สุขกำเนิด

04 มกราคม 2561

 

ด้านบน