ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวขาวและข้าวสี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวขาวและข้าวสี

image

      ผลการชิมข้าวใหม่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ผมไปร่วมกับทางไทยพีบีเอสเมื่อวานนี้ โดยมีผู้ร่วมชิม 30 รายและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีทั้งส่วนที่เป็นข้าวขาวและข้าวกล้อง

          ในส่วนของข้าวขาว เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างข้าวขาวทั่วไปที่ขายตามโรงอาหาร กับข้าวหอมสนั่นทุ่ง ข้าวหอมนครชัยศรี และข้าวหอมเกยชัย พบว่า

    - ข้าวหอมสนั่นทุ่งมีรูปลักษณ์และสีดูดี มีความนุ่มเหนียว แต่รสชาติอาจจะจืดไปสักเล็กน้อย และความหอมนุ่มที่กลมกล่อม

    - ข้าวหอมนครชัยศรีมีความเหนียวนุ่มกับรูปลักษณ์ที่ขาวบริสุทธิ์ มีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้รู้สึกเคี้ยวสนุกเคี้ยวนาน

      - ข้าวหอมเกยชัย จากนครสวรรค์ นั้นมีความเหนียวนุ่มและความกรุบกรอบเล็กๆระหว่างเคี้ยว มีความหวานจากข้าวช่วยให้รู้สึกอร่อยและอยากรับประทานต่อเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นข้าวขาวที่สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้กับคนที่ได้ทานเพราะความหนึบ ความเหนียว ความกรุบกรอบของข้าวจนอยากเคี้ยวต่อนานๆ ทำให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

     เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างข้าวเกยชัยที่เป็นข้าวขาว กับข้าวเกยชัยที่เป็นข้าวกล้องแล้ว คนจะชอบข้าวเกยชัยที่เป็นข้าวขาวมากกว่า เพราะความนุ่มเหนียวของข้าวเกยชัยที่เป็นข้าวขาวมีมากกว่าข้าวเกยชัยที่เป็นข้าวกล้อง

       ส่วนของข้าวสีที่เป็นข้าวกล้องสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่1 ข้าวที่มีความหอมนุ่ม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดำ ข้าวกล้องเกยชัย และข้าวหอมมะลิแดง

        - ข้าวหอมมะลิดำจะมีความหอมและนุ่ม เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกหวานกรอบอยากเคี้ยวต่อเรื่อยๆ

    - ข้าวกล้องเกยชัย ถือเป็นข้าวที่ทำให้คนรู้สึกมีความแปลกใหม่ จากความกรอบของข้าวเมื่อเคี้ยว และความหนึบของข้าว

     - ข้าวหอมมะลิแดง ความที่ไม่ได้เหนียวเกินไปและมีความหอมเฉพาะตัวของข้าวหอมมะลิแดง ผู้ที่ได้ทานส่วนใหญ่จึงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากได้แกงราดอีกสักนิดจะอร่อยมาก

ส่วนที่ 2 คือข้าวที่มีความเหนียมนุ่มเหมือนข้าวญี่ปุ่นได้แก่ ข้าวจาติติ และข้าว ไร่บ้านธาตุ

        - ข้าวจาติติ รูปลักษณ์เมล็ดที่กลมอ้วน เมื่อเคี้ยวแล้วรู้ึกเหนียวหนึบและกรุบกรอบ

      - ข้าวไร่บ้านธาตุ ข้าวมีความเหนียวหนึบเหมือนข้าวญี่ปุ่นเช่นกัน แต่จะมีความหวานแทรกเข้ามาระหว่างที่เคี้ยวพร้อมกับความกรุบกรอบของข้าวที่ได้ทาน

    โดยภาพรวมถือว่า ข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหลาย รวมถึงพันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่ยังมีอนาคตที่ดีมาก แต่ต้องช่วยกันทำให้ผู้บริโภครู้จักครับ

 

เดชรัต  สุขกำเนิด

4 ธันวาคม 2560

ที่มาข้อมูล  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสข้าวขาวและข้าวสี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จำนวนผู้เข้าทดสอบ 30 ราย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้านบน