ราคารับซื้อข้าวสาร

ข้าวตลาดเฉพาะ


ราคารับซื้อข้าวสาร ข้าวเหนียว


ชื่อข้าว ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวลุงบุญมี ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 1กก. 135 135 135 135
ข้าวลุงบุญมี ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์ 1 กก. 135 135 135 135
ข้าวลุงบุญมี ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อินทรีย์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวมะลิสุรินทร์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวเจ๊กเชยสระบุรี 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวเหลืองปะทิว 1กก. 135 135 135 135
ข้าวตราฉัตรทอง ข้าวขาวหอมมะลิ 100% 5กก. 245 245 245 245
ข้าวตรามาบุญครอง ข้าวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษ 5กก. 239 239 239 239
ข้าวตราหงษ์ทอง ข้าวขาวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% 5กก. 178 178 178 178
ข้าวตราเทสโก้ ข้าวขาวหอมมะลิ 100% 5กก. 170 170 170 170
ข้าวตราฉัตรอรุณ ข้าวหอม 5กก. 119 119 119 119
ข้าวตราหงษ์ทอง ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 159 159 159 159
ข้าวตราหงษ์ทอง ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100% 5กก. 215 215 215 215
ข้าวตราหงษ์ทอง ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% 2.5กก. 119 119 119 119
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวหอมมะลิขัดขาวปลอดสาร 1กก. 50 50 50 50
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวกล้องหอมมะลิ 1กก. 60 60 60 60
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวซ้อมขาวหอมมะลิ 1กก. 55 55 55 55
ข้าวตราหอมนวล ข้าวหอมมะลิ105 5กก. 200 200 200 200
ข้าวตราหอมนวล ข้าวกล้องดอกมะลิ105 อินทรีย์ 1200กรัม 90 90 90 90
ข้าวลุงบุญมี ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวลืมผัวเพชรบูรณ์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวฮางยอดทิพย์ ข้าวฮางกล้องหอมมะลิ100% 1กก. 150 150 150 150
ข้าวลุงบุญมี ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวลุงบุญมี ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 1กก. 80 80 80 80
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวหอม ไรซ์เบอร์รี่ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวลุงบุญมี ข้าวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวสังข์หยดพัทลุง 1กก. 55 55 55 55
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวซ้อมมือแดงหอมมะลิ(ข้าวหอมทับทิม) 1กก. 65 65 65 65
ข้าวเมืองขุขันธ์ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง 1กก. 100 100 100 100
ข้าวภูภัสสรา ข้าวกล้องทับทิมชุมแพอินทรีย์ 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวก่ำพะเยา 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวฮางสกลนคร 1กก. 135 135 135 135
ข้าวwellnessiam ข้าวเหนียวเขาวง 1กก. 50 50 50 50
ข้าวตราหอมนวล ข้าวเหนียว กข.6 GAP 1200กรัม 90 90 90 90
ข้าวตราหอมนวล ข้าวก่ำดอย 1200กรัม 70 70 70 70
ข้าวไอเดียฟาร์ม ข้าวเหนียวลืมผัว 1กก. 65 65 65 65
ข้าวทุ่งหนองนาแซง ข้าวเหนียวแดง 1กก. 80 80 80 80
ข้าวศรีสุวรรณ ข้าวเหนียวลืมผัว 1กก. 80 80 80 80
ข้าวตราผักไหม ข้าวเหนียวดำ 1กก. 35 35 35 35
ข้าวลูกสาว ข้าวเหนียวขัดขาวอินทรีย์ 1กก. 90 90 90 90
ข้าวหอมตะไคร้ ข้าวเหนียวแดง 1กก. 50 50 50 50
กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์สูงแคน ข้าวเหนียวดำ 1กก. 35 35 35 35
ข้าวตราวังสำราญ ข้าวเหนียว กข.6 1กก. 70 70 70 70
ข้าวกล้องตรัยคุณ ข้าวเหนียวดำอินทรีย์ 1กก. 79 79 79 79
ข้าวตราเทศโก้ ข้าวเหนียว 2กก. 175 175 175 175
ข้าวตราเทสโก้ ข้าวเหนียว 5กก. 159 159 159 159
ข้าวตราแสนดี ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 5กก. 98 98 98 98
ข้าวตราธรรม คัลเจอร์ ข้าวเหนียวขาวเชียงราย เขี้ยวงู คุณภาพคัดพิเศษ 2กก. 43 43 43 43
ข้าวตราไร่ทิพย์ ข้าวเหนียวขาว 1กก. 41 41 41 41
ข้าวตราทอง ข้าวเหนียวดำ 500กรัม