ราคารับซื้อข้าวเปลือก

ข้าวตลาดเฉพาะ


ราคารับซื้อข้าวเปลือก (บาท/ตัน)


ชื่อข้าว สัปดาห์ 1 / ก.ย. สัปดาห์ 2 / ก.ย. สัปดาห์ 3 / ก.ย. สัปดาห์ 4 / ก.ย. สัปดาห์ 1 / ต.ค. สัปดาห์ 2 / ต.ค. สัปดาห์ 3 / ต.ค. สัปดาห์ 4 / ต.ค. สัปดาห์ 1 / พ.ย. สัปดาห์ 2 / พ.ย. สัปดาห์ 3 / พ.ย. สัปดาห์ 4 / พ.ย. สัปดาห์ 1 / ธ.ค. สัปดาห์ 2 / ธ.ค. สัปดาห์ 3 / ธ.ค. สัปดาห์ 4 / ธ.ค.
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว 10,210 9,568 9,568 9,505 8,225 9,079 8,700 8,605 8,411 8,648 9,454 9,562
ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ 10,902 11,507 11,519 11,438 11,571 11,647 11,641 11,430 11,289 10,771 10,968 11,132
ข้าวเปลือกเจ้า 7,621 7,618 7,623 7,666 7,464 7,493 7,283 7,259 7,313 8,083 8,461 8,255
ข้าวเปลือกก่ำ
ข้าวเปลือกทับทิมชุมแพ
ข้าวเปลือกมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105
ข้าวเปลือกทับทิมชุมแพ
ข้าวเปลือกมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเปลือก กข.6
ข้าวเปลือกฮาง
ข้าวเปลือกหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ข้าวเปลือกไรซ์เบอรี่
ข้าวเหนียวลืมผัว
ข้าวเหนียวแดง
ข้าวหอมมะลิแดง
ข้าวเปลือกสังข์หยดพัทลุง