Lemon Farm สาขาเกษตร 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียดที่อยู่

อยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากบนถนนพหลโยธิน ขาออกก่อนถึง ม.เกษตรศาสตร์ กทม. 

ที่ตั้งรายการสินค้า