วัชรวรรณกรีนฟาร์ม 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียด

จำหน่ายข้าวสาร ผักสด เพาะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์และมีปลาน้ำจืดจำหน่ายด้วย 

ที่อยู่

ฟาร์มอยู่ที่ จ.พะเยา และมีร้านสาขาอีก 20 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ที่ตั้งรายการสินค้า