ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขานวรัตน์) 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียดที่อยู่

129 ถนน เชียงใหม่ลำพูน ต. วัดเกตุ เชียงใหม่ 50000 

ที่ตั้งรายการสินค้า