ริมปิงโกรเซอรี่สตาร์อเวนิว 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียดที่อยู่

ชั้น G สตาร์อเวนิว ไลฟ์สไตล์ มอล, 10 ถนน ซุปเปอรไฮเวย์ เชียงใหม่ –ลำปาง ต. วัดเกตุ จ.เชียงใหม่ 50000 

ที่ตั้งรายการสินค้า