แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 270
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวธัญญสิริน
  • ข้าวเหนียวแดง
  • หอมใบเตย

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นางสมจิตร รัตน์รองใต้ / 089-9376287

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน