กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 500
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

สอบถาม / โทร

คุณ นาย วิศิษฐ์ ศิริกุล / 089-2915973

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน