กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านควนสบาย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านควนสบาย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 200
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.9 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สอบถาม / โทร

คุณ นายอารี ศรีเมือง / 089-2921503

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน