กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

สอบถาม / โทร

คุณ นายมามะสือกรี กือจิ / 095-0674669

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน