วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 415
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 50
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

41 ม.4 บ.โพนสว่าง ม.4 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

สอบถาม / โทร

คุณ นาย ธีระ ถวังลำพันธ์ / 095-4404661

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน