กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านด่าน ม.3 และ ม.10

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านด่าน ม.3 และ ม.10

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 310
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 31
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

บ้านด่าน ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

สอบถาม / โทร

คุณ นาย นพวิชัย ศรีไทย / 084-7429128

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน