ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก้ง ม.14 ต.ส้มป่อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก้ง ม.14 ต.ส้มป่อย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 343.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 50
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.14 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

สอบถาม / โทร

คุณ นาย ไพฑูรย์ โพธิ์งาม / 082-403326443

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน