วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 2)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่ม 2)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 19
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

71/1 ม.2 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สอบถาม / โทร

คุณ นายพิพัฒน์ พริ้งเพรา / 088-3720379

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน