เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 295
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

25 ม.1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก / 080-0014525

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน