วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอมมะลินครคง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอมมะลินครคง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 274
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

105/2 ม.9 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

สอบถาม / โทร

คุณ นาธิติรัตน์ วิลแลน / 090-8899592

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน