สี่เหลี่ยม-ดัดสันตูจ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สี่เหลี่ยม-ดัดสันตูจ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 244
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 16
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

124/2 ม.11 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นายสันติ นามวัฒน์ / 081-4045899

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน