ธนาคารข้าวบ้านขวาว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ธนาคารข้าวบ้านขวาว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 449
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นางประโยชน์ เชื้องาม / 084-6132508

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน