บ้านแสงทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บ้านแสงทอง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 526
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

13 ม.11 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายสกล ตรีเหล่า / 080-4753587

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน