กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองมะแซว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองมะแซว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 320
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

69 ม.11 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายเสรี สีดา / 098-1943129

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน