เกษตรอินทรีย์บ้านถนนหัก

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์บ้านถนนหัก

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 716
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 52
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

บ้านถนนหัก 189 ม.5 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นายถนอม ทรงศรี / 063-7508261

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน