ข้าวอินทรีย์บ้านศรีสุข

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวอินทรีย์บ้านศรีสุข

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 264
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

66 ม.1 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายเมฆ ศรีบาง / 095-2251688

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน