สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 534.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 35
มาตรฐานที่ได้รับรอง : ออแกนิคไทยแลนด์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

24 ม.10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นางกัญญา อ่อนศรี / 087-2551447

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน