บ้านตาเฮอ 1

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บ้านตาเฮอ 1

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 466
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 27
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

56 ม.5 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

สอบถาม / โทร

คุณ นางจุฬาลักษณ์ คราวเตอร์ / 080-4861729

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน