วิสาหกิจผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ม.7,9

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ม.7,9

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 134
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 36
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวแดง
  • หอมใบเตย

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

55 ม.7 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญช่วย บรรค์แก้ว / 093-4203313

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน