วิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 381
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 34
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ข้าวหอมมะลิ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

213 ม.2 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุรพล แสนทรีสุข / 085-4912708

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน