กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นาภู

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นาภู

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 525
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP/อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.9 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

สอบถาม / โทร

คุณ นาวสาวกรียา สุไชแสง / 087-0903859

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน