กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านชาดใต้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่บ้านชาดใต้

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 910
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 92
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160

สอบถาม / โทร

คุณ นายนิรันดร์ ไชยขันธ์ / 061-0577822

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน