ข้าว GI บ้านโสนสาน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าว GI บ้านโสนสาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 524
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

1 ม.10 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

สอบถาม / โทร

คุณ นายทรัพย์ทวี ศรีสุวะ / 096-1942849

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน