เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.10

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่ ม.10

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 488
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

65 ม.10 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญเลิศ อุดหนุน / 083-3375775

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน