วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรวัดป่าทุ่งกุลา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรวัดป่าทุ่งกุลา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 368
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 15
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์/GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

39 ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นายชารี วงษ์พล / 080-0070969

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน