กลุ่มข้าวพอเพียง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวพอเพียง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 152.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 15
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมจักรพรรดิ
  • ข้าวหอมมะลิแดง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

21 ม.12 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

สอบถาม / โทร

คุณ นางตฤณศร สัมทับ / 081-1115370

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน