เกษตรกรปกาเกอญอบ้านแม่เอาะ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรกรปกาเกอญอบ้านแม่เอาะ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 216
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 31
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวบือพะโดะ
  • ข้าวเหนียวลืมผัว
  • บือชูคี
  • บือบอ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

239 ม.10 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

สอบถาม / โทร

คุณ นายพรชัย คุ้มกันนาน / 061-3498541

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน