ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนุ้ย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งนุ้ย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 349.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 81
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • อัลฮัมดูลิลละฮ์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายอาแมน ซาแหละ / 086-297525

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน