กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 365
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 46
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวดอกขาม
  • ข้าวสังข์หยด
  • ข้าวเจ้าหอมนิล
  • หัวบอน

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง / 0822739706

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน