กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ม.2 ต.บึงกาสาม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ม.2 ต.บึงกาสาม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 979
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 53
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมศักดิ์ เพ็ชรัตน์ / 0868808609

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน